Villkor Krympplastning

 • Alla båtar kommer att täckas så nära bokningsdatumet som möjligt. Detta är dock
  ingen garanti och täckningen kan försenas på grund av ogynnsamma
  väderförhållanden.
 • Båtar med flybridge grundpris + 25 %. Båtar med mast; grundpris + 25 %
  per mast.
 • Båtar i vattnet; grundpris + 30 %
 • Det är väldigt viktigt att informera oss om du vill avboka din tid. Görs inte detta
  kommer du att debiteras 500 kr.
 • Även om vi tar all försiktighet när vi tar bort kapell tar vi inget ansvar för
  eventuella skador som uppstår pga. gamla dragkedjor eller sömmar.
 • Tvätta gärna din båt i slutet av sommarsäsongen!
 • Ventilation ingår i täckpriset.
 • Dörr ingår inte i täckpriset.
 • Båtar med målade eller lackerade skrov kanske inte är lämpliga för täckning med
  krympplast. Det är ägarnas ansvar att informera JB Enginnering om så är fallet.
 • Det är båtägarnas ansvar att städa/förbereda båten före täckning så mycket som
  möjligt. Om möjligt fäll alla antenner, master, o dyl. Spinnakerbommar kan stanna
  ombord. Avlägsnande av mantåg är ägarens val och ansvar.
 • Segelbåt med mast på kan inte garanterats 100% vattentät.
 • Ta bort alla gasflaskor, bränslebehållare och gummijollar från däck.
 • Täckningen har 6 månaders garanti från dagen täckningen skedde.
 • Täckningen garanteras inte i vindar på mer än 20 m/s eller 1 meter snö.
  Reparation av täckningen som skadats av överdriven vind eller snö faktureras
  per timme.
 • Ändringar av täckningen av någon annan än JB Enginnering täcks inte av
  garantin.
 • Det är ägarens ansvar att avlägsna snö från täckningen och att kontakta JB Enginnering om täckningen är skadad.
 • JB Enginnering erbjuder en avtäcknings- och återvinningstjänst mot en avgift till alla kunder under våren. Om denna tjänst inte används, är det ägarnas ansvar att ta bort och korrekt avlägsna krympplasten.
 • Förvara gummijolle under båten, inte ombord.

Våra tjänster